วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

วันนี้อบรม คอมที่โรงเรียน ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

วันนี้ อบรมโปรแกรม blogger ที่ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕