วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

เรื่องของคนดีๆๆ


คนดี ทำได้ไม่ยาก ลองทำดูสิค่ะ
การทำบุญที่ดีที่สุดคือ การทำดี


การทำดีที่ไม่ต้องลงทุน คือ การทำบุญกับเด็กนักเรียน


ไม่มีความคิดเห็น: